Grøn omstilling af Thurø

WELCOME TO THURØ DIGITAL VERSION OF THURØ simulation of the real world The students collects information in the Thurø house Make Thurø green! Build a biomass powerplant Install solar panels Are ocean windturbines the power production of the future? Can ocean windturbines give problems? The students work together in teams to solve the tasks
I dette forløb skal eleverne lære om klimatilpasning ved at udfase fossile brændsler til fordel for vedvarende energikilder.
Samsø har over en årrække arbejdet med at gøre øen klimavenlig, og er nu kendt som “Danmarks vedvarende energi ø”. Lad os forestille os, at Thurø ønsker at gå samme vej.

Gå til forløbet

Naturfag
Matematik
Dansk
Klassetrin: 4. til 7.
Alder: 11-14 år
Understøtter FN’S Verdensmål

Gør din storby grøn

THE WORLD'S BIG CITIES HAVE PROBLEMS Learn about trees Build a tree-nursery Let the trees grow Transform the city and make parks Make the city green! The students work together in teams to solve the tasks The students work together in teams to solve the tasks Inspiration and new ways of thinking
Klassen arbejder i dette forløb, med at opbygge en bedre verden, baseret på en dybere forståelse af måder, hvorpå skove og træer kan gøre vores byer grønnere, sundere og bedre steder at bo.

Eleverne udfordres til at arbejde i hold for at løse problemer sammen, tænke kritisk, samle viden, anvende deres fantasi og eksperimentere. Eleverne lærer om de mange fordele ved træer og skove, især i byer, og vil øge bevidstheden blandt dagens børn om bæredygtig anvendelse og bevaring af skove.

Forløbet er udviklet i samarbejde med FN FAO.

Gå til forløbet

Naturfag
Matematik
Dansk
Klassetrin: 4. til 7.
Alder: 10-15 år