Gør din storby grøn: Skab en grønnere, sundere og gladere verden

Dette undervisningsforløb lærer eleverne om de mange fordele ved træer og skove, især i byer og tilskynder eleverne til at tage ansvarlige beslutninger om miljøet, baseret på en dybere forståelse af måder, hvorpå skove og træer kan gøre vores byer grønnere, sundere og gladere steder at bo.

Eleverne lærer, hvordan man planter og vedligeholder frøplanter i en planteskole, hvad luft- og støjforurening er, og hvordan det påvirker mennesker og dyr, hvordan træer kan reducere luft- og støjforurening, hvordan træer kan sænke energiforbruget, hvad drivhuseffekten er og hvordan det hænger sammen med klimaændringer, og hvorfor det at plante træer forbedrer menneskers generelle sundhed og lykke.

Eleverne udfordres til at arbejde i hold for at løse problemer sammen, tænke kritisk, samle viden, anvende deres fantasi og eksperimentere.

 

Undervisningsforløbet består af 5 moduler af 1-3 lektioner hver.

Modul 1: Planteskole
» Sådan plantes og vedligeholdes frøplanter i en planteskole

Modul 2: Ren luft
» Plant og vedligehold forskellige sorter af træer i forskellige områder af byen
» Forsyn træerne med vand

Modul 3: Klimaforandringer
» Plant træer strategisk så de giver så meget skygge som muligt
» Reducer energiforbruget og reducer byens samlede temperatur

Modul 4: Byg din egen ideelle grønne by
» Eleverne bygger en ny grøn by baseret på hvad de har lært i de foregående moduler

Modul 5: Byg din egen ideelle grønne by - fortsat og 'Præsentér'
» Fortsæt med at opbygge din ideelle grønne by og 'Præsentér'

 

Forløbet er udviklet i samarbejde med FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO).

STEAM-forløb

Naturfag
Matematik
Håndværk og Design
Dansk

Klassetrin: 4. til 7.

Gør din storby grøn - Lærervejledning - PDF

BAW EDU Brugermanual - PDF

Understøtter FN’s Verdensmål