UNDERVISNINGSFORLØB

Kreativitet - Samarbejde - Kritisk tænkning - Kommunikation

Grøn omstilling af Thurø

I dette forløb skal eleverne lære om klimatilpasning ved at udfase fossile brændsler til fordel for vedvarende energikilder.
Samsø har over en årrække arbejdet med at gøre øen klimavenlig, og er nu kendt som “Danmarks vedvarende energi ø”. Lad os forestille os, at Thurø ønsker at gå samme vej.

Gå til forløbet

STEM-forløb

Naturfag
Matematik
Dansk

Klassetrin: 5. til 8.
Understøtter FN’s Verdensmål

Gør din storby grøn

Klassen arbejder i dette forløb, med at opbygge en bedre verden, baseret på en dybere forståelse af måder, hvorpå skove og træer kan gøre vores byer grønnere, sundere og bedre steder at bo.

Eleverne udfordres til at arbejde i hold for at løse problemer sammen, tænke kritisk, samle viden, anvende deres fantasi og eksperimentere. Eleverne lærer om de mange fordele ved træer og skove, især i byer, og vil øge bevidstheden blandt nutidens børn om bæredygtig anvendelse og bevaring af skove.

Forløbet er udviklet i samarbejde med FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO).

Gå til forløbet

STEAM-forløb

Naturfag
Håndværk og Design
Matematik
Dansk

Klassetrin: 4. til 7.
Understøtter FN’s Verdensmål

Amagerværket BIO4

I dette forløb skal eleverne lære om BIO4’s centrale betydning for at København kan blive CO2-neutral i 2025. Eleverne lærer envidere at forstå hvorfor afbrænding af biomasse kan være bæredygtigt, hvis der plantes nye træer der erstatter den afbrændte biomasse. Eleverne får forståelse for et kraftværks funktioner på et simpelt niveau og de får mulighed for selv at styre kraftværket.

Forløbet er udviklet i samarbejde med Energi & Vand og HOFOR.

Gå til forløbet

STEAM-forløb

Naturfag
Matematik
Dansk

Klassetrin: 5. til 9.
Understøtter FN’s Verdensmål

Mat på øen

I dette forløb skal eleverne arbejde med matematiske kompetencer, geometri og måling på hver deres grund. Ved at bygge hus og anlægge have lærer de via konkrete erfaringer om bl.a. omkreds, areal og spejlinger. Derudover lærer de at bygge rumlige figurer.

Gå til forløbet

STEAM-forløb

Matematik
Håndværk og Design

Klassetrin: 1. til 5.

Mat og hønsene

I forløbet skal eleverne arbejde på tværs af hovedområderne i matematik. De skal bygge hønsehus, købe og passe høns, og ved hjælp af simple beregninger vurdere, om de fx skal sælge æg, eller om de skal lade æggene blive til kyllinger. De arbejder med problembehandling og modellering i hverdagssituationer, og bygger rumlige figurer ved hjælp af et digitalt værktøj, mens de kommunikerer med deres gruppe og regner på løsninger.

Gå til forløbet

STEAM-forløb

Matematik
Naturfag
Håndværk og Design

Klassetrin: 1. til 6.

Infrastruktur og arkitektur

In the course students must work with power generation, transportation, architecture, modelling and design.

Gå til forløbet

STEAM-forløb

Naturfag
Matematik
Håndværk og Design

Klassetrin: 6. til 10.

Fri verden

En flad verden, hvor eleverne frit kan designe hvad som helst ved hjælp af de indbyggede modelleringsværktøjer.

Gå til forløbet

Klassetrin: 1. til 10.

Kommer snart ...

Mat på bondegården

Vikingerne

Build A World EDU understøtter FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Klik her for at læse mere.
Build A World Spilmekanik