Grøn omstilling af Thurø

I dette forløb skal eleverne lære om klimatilpasning ved at udfase fossile brændsler til fordel for vedvarende energikilder.
Samsø har over en årrække arbejdet med at gøre øen klimavenlig, og er nu kendt som “Danmarks vedvarende energi ø”. Lad os forestille os, at Thurø ønsker at gå samme vej.

Gå til forløbet

Naturfag
Matematik
Dansk
Klassetrin: 5. til 8.
Alder: 11-14 år
Understøtter FN’s Verdensmål

Gør din storby grøn

Klassen arbejder i dette forløb, med at opbygge en bedre verden, baseret på en dybere forståelse af måder, hvorpå skove og træer kan gøre vores byer grønnere, sundere og bedre steder at bo.

Eleverne udfordres til at arbejde i hold for at løse problemer sammen, tænke kritisk, samle viden, anvende deres fantasi og eksperimentere. Eleverne lærer om de mange fordele ved træer og skove, især i byer, og vil øge bevidstheden blandt dagens børn om bæredygtig anvendelse og bevaring af skove.

Forløbet er udviklet i samarbejde med FN FAO.

Gå til forløbet

Naturfag
Matematik
Dansk
Klassetrin: 4. til 7.
Alder: 10-15 år
Understøtter FN’s Verdensmål

Amagerværket BIO 4

Med omstillingen væk fra kul og over til en grønnere el- og varmeproduktion i København bidrager HOFOR afgørende til, at byen kan nå sit mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Uden HOFORs ombygning til bæredygtig biomasse vil målet ikke kunne nås.

Gå til forløbet

Naturfag
Matematik
Dansk
Klassetrin: 5. til 9.
Alder: 12-16 år
Understøtter FN’s Verdensmål

Matematik på øen

Kommer snart ...
Flere undervisningsforløb vil snart blive tilføjet her ...
Build A World EDU understøtter FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Klik her for at læse mere.