UNDERVISNINGSFORLØB

Dansk - Naturfag - Matematik - Sprog - Kulturfag

Grøn omstilling af Thurø

I dette forløb skal eleverne lære om klimatilpasning ved at udfase fossile brændsler til fordel for vedvarende energikilder.
Samsø har over en årrække arbejdet med at gøre øen klimavenlig, og er nu kendt som “Danmarks vedvarende energi ø”. Lad os forestille os, at Thurø ønsker at gå samme vej.

Gå til forløbet

Naturfag
Matematik
Dansk
Klassetrin: 5. til 8.
Alder: 11-14 år
Understøtter FN’s Verdensmål

Gør din storby grøn

Klassen arbejder i dette forløb, med at opbygge en bedre verden, baseret på en dybere forståelse af måder, hvorpå skove og træer kan gøre vores byer grønnere, sundere og bedre steder at bo.

Eleverne udfordres til at arbejde i hold for at løse problemer sammen, tænke kritisk, samle viden, anvende deres fantasi og eksperimentere. Eleverne lærer om de mange fordele ved træer og skove, især i byer, og vil øge bevidstheden blandt dagens børn om bæredygtig anvendelse og bevaring af skove.

Forløbet er udviklet i samarbejde med FN FAO.

Gå til forløbet

Naturfag
Matematik
Dansk
Klassetrin: 4. til 7.
Alder: 10-15 år
Understøtter FN’s Verdensmål

Amagerværket

I dette forløb skal eleverne lære om Amager4’s centrale betydning for at København kan blive CO2-neutral i 2025. Eleverne lærer envidere at forstå hvorfor afbrænding af biomasse kan være bæredygtigt, hvis der plantes nye træer der erstatter den afbrændte biomasse. Eleverne får forståelse for et kraftværks funktioner på et simpelt niveau og de får mulighed for selv at styre kraftværket.

Forløbet er udviklet i samarbejde med Energi & Vand og HOFOR.

Gå til forløbet

Naturfag
Matematik
Dansk
Klassetrin: 5. til 9.
Alder: 12-16 år
Understøtter FN’s Verdensmål

Kommer snart ...

Mat på øen

Mat på bondegården

Infrastruktur og arkitektur

Flere undervisningsforløb vil snart blive tilføjet her ...
Build A World EDU understøtter FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Klik her for at læse mere.