UNDERVISNINGSFORLØB

Kreativitet - Samarbejde - Kritisk tænkning - Kommunikation

Grøn omstilling af Thurø

VELKOMMEN TIL THURØ DIGITAL VERSION AF THURØ simulation af den virkelige verden Eleverne indsamler information i Thurøhuset Gør Thurø grøn! Byg et biobrændselsværk Installer solcelleanlæg Er hav-vindmøller fremtidens energiform? Eller kan hav-vindmøllerne give problemer? Eleverne samarbejder i hold om at løse opgaverne
I dette forløb skal eleverne lære om klimatilpasning ved at udfase fossile brændsler til fordel for vedvarende energikilder.
Samsø har over en årrække arbejdet med at gøre øen klimavenlig, og er nu kendt som “Danmarks vedvarende energi ø”. Lad os forestille os, at Thurø ønsker at gå samme vej.
Gå til forløbet
STEM-forløb

Naturfag
Matematik
Dansk

Klassetrin: 5. til 8.
Understøtter FN’s Verdensmål

Gør din storby grøn

VERDENS STORBYER HAR PROBLEMER Lær om træ-sorter Byg en træ-planteskole Lad træerne gro Omdan byen og lav parker Gør byen grøn! Eleverne samarbejder i hold om at løse opgaverne Eleverne samarbejder i hold om at løse opgaverne Inspiration og nye måder at tænke på
Klassen arbejder i dette forløb, med at opbygge en bedre verden, baseret på en dybere forståelse af måder, hvorpå skove og træer kan gøre vores byer grønnere, sundere og bedre steder at bo.

Eleverne udfordres til at arbejde i hold for at løse problemer sammen, tænke kritisk, samle viden, anvende deres fantasi og eksperimentere. Eleverne lærer om de mange fordele ved træer og skove, især i byer, og vil øge bevidstheden blandt nutidens børn om bæredygtig anvendelse og bevaring af skove.

Forløbet er udviklet i samarbejde med FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO).

Gå til forløbet

STEAM-forløb

Naturfag
Håndværk og Design
Matematik
Dansk

Klassetrin: 4. til 7.
Understøtter FN’s Verdensmål

Amagerværket BIO4

BIOBRÆNDSELSVÆRKET BIO4 Undersøg flisens vej fra fragtskib til afbrænding Indsaml information i hallerne i værket Hvor meget el produceres til København? Eleverne styrer værket Besøg og se BIO4 fra toppen
I dette forløb skal eleverne lære om BIO4’s centrale betydning for at København kan blive CO2-neutral i 2025. Eleverne lærer envidere at forstå hvorfor afbrænding af biomasse kan være bæredygtigt, hvis der plantes nye træer der erstatter den afbrændte biomasse. Eleverne får forståelse for et kraftværks funktioner på et simpelt niveau og de får mulighed for selv at styre kraftværket.

Forløbet er udviklet i samarbejde med Energi & Vand og HOFOR.

Gå til forløbet

STEAM-forløb

Naturfag
Matematik
Dansk

Klassetrin: 5. til 9.
Understøtter FN’s Verdensmål

Mat på øen

MAT PÅ ØEN . . . .
I dette forløb skal eleverne arbejde med matematiske kompetencer, geometri og måling på hver deres grund. Ved at bygge hus og anlægge have lærer de via konkrete erfaringer om bl.a. omkreds, areal og spejlinger. Derudover lærer de at bygge rumlige figurer.

Gå til forløbet

STEAM-forløb

Matematik
Håndværk og Design

Klassetrin: 1. til 5.

Kommer snart ...

Mat på bondegården

Infrastruktur og arkitektur

Vikingerne

Flere undervisningsforløb vil snart blive tilføjet her ...
Build A World EDU understøtter FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Klik her for at læse mere.